Thời gian để mở 1 tài khoản Live mất bao lâu ?

Tài khoản Giao dịch có thể cần lên tới 24h để được xét duyệt, Quý khách có thể kiểm tra tình trạng Tài Khoản của Quý Khách tại Cổng thông tin Khách hàng dưới mục “Tài Khoản của Tôi”

Giấy tờ xác thực địa chỉ nơi cư trú là gì?

Chúng tôi yêu cầu Hóa đơn Tiền Điện/ Tiền Nước gần đây nhất hoặc Sao kê ngân hàng mới nhất không quá 6 tháng. Vui lòng lưu ý rằng Sao kê trực tuyến/ Hóa đơn điện thoại di động sẽ không được chấp nhận.

Tại sao lại yêu cầu thông tin về kiến thức trong đầu tư và kinh nghiệm giao dịch của tôi trong 3 bước đăng ký ?

Chúng tôi tạo ra các mục này để nhằm đánh giá Forex và CFDs có phải là những sản phẩm phù hợp với bạn hay không. Đây cũng là phần bắt buộc được quy định bởi tổ chức EU MIFID.

How can I change the leverage on my account?

You are able to change the leverage on your account via the MyFXSuit portal by clicking on 'Actions' next to the account you wish to amend. This can be found by clicking on the 'Overview' tab under My Account. In order for the leverage to be changed, the account should not have any open positions.

Tôi có cần tải bất kỳ phần mềm nào trước khi giao dịch?

Tùy thuộc vào hệ điều hành hay thiết bị bạn sử dụng, bạn cần chọn đúng nền tảng giao dịch cho mình trên website của chúng tôi.

Tại sao tôi cần cung cấp thông tin về kinh nghiệm giao dịch của mình khi đăng ký tài khoản giao dịch?

Chúng tôi cần có các thông tin này để đánh giá danh mục của bạn thuộc loại sản phẩm Forex hay CFDs.

Làm thế nào Tôi có thể mở Tài khoản bổ sung?

Quý khách có thể mở Tài khoản bổ sung thông qua cổng thông tin Khách hàng. Click vào mục “Tài khoản của Tôi”, sau đó “Đăng kí Tài khoản Bổ sung”. Bây giờ Quý khách có thể chọn loại Tài khoản, Loại tiền tệ cơ bản và Đòn bẩy.

Làm sao để mở một tài khoản phụ ?

Chuyển nội bộ có thể được thực hiện từ một tài khoản này sang một tài khoản khác của Quý khách, việc này có thể được thực hiện thông qua Cổng thông tin Khách hàng. Click vào mục “Tài khoản của Tôi” sau đó “Chuyển nội Bộ”. Chọn số Tài khoản và số tiền cần chuyển, sau đó click vào “Trình”. Vui lòng lưu ý rằng số dư phải khớp với số dư trên Tài khoản chuyển.

Tiền của tôi có ăn toàn tại FXSuit?

FXSuit giữ tách biệt các tài khoản khách hàng để đảm bảo rằng tiền ký quỹ của khách hàng là hoàn toàn tách biệt với dòng tiền của FXSuit. Tất cả các khoảng tiền gửi của khách hàng tại FXSuit được tách biệt hoàn toàn theo các chính sách và thủ tục nghiêm ngặt của chúng tôi.