GIAO DỊCH

VỚI FXSuit

> 100% Matching Bonus hoặc

> 20% Prime Bonus*


*điều khoản và điều kiện áp dụng ,tiền thưởng không thể rút.

GIAO DỊCH NGAY

Tất cả giao dịch đều có rủi ro. Có thể mất tất cả vốn của bạn.

FXSuit vui mừng khen thưởng và áp dụng 2 hình thức khuyến mãi tự chọn cho khách hàng mới và khách hàng cũ

Chọn loại tài khoản giao dịch thích hợp nhất và nhận
100% Matching Bonus, không có giới hạn hoặc 20% Prime Bonus, lên tới $2,000!


Tiền thưởng cho tất cả các khoản tiền gửi

Phương thức Nạp tiền &Rút tiền An toàn

Có sẵn trong một khoảng thời gian giới hạn


*Không thể rút tiền thưởng

Nhấn vào đây để đọc các Điều Khoản và Điều Kiện cho 100% Matching Bonus

Nhấn vào đây để đọc các Điều Khoản và Điều Kiện cho 20% Prime Bonus


YÊU CẦU THƯỞNG

Tất cả giao dịch đều có rủi ro. Có thể mất tất cả vốn của bạn.

Giao Dịch Với FXSuit

Giao dịch hơn200 công cụ bao gồm ngoại hối, cổ phiếu, tương lai, kim loại, chỉ số và hàng hóa

Thực hiện ngay 99,62% giao dịch thực hiện trong mi li giây

Công nghệ vượt trội Phần mềm thân thiện

Trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất với sự hỗ trợ chất lượng đẳng cấp thế giới

GIAO DỊCH NGAY

Tất cả giao dịch đều có rủi ro. Có thể mất tất cả vốn của bạn.

Liên hệ hữu ích
FXSuit