THỰC HIỆN KHỚP LỆNH CHÍNH XÁC

Tại FXSuit chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng khả năng khớp lệnh chính xác, với tốc độ và chất lượng trong giao dịch cao nhất. Để đảm bảo điều này, chúng tôi luôn đầu tư vào công nghệ.

Chúng tôi tự động hóa mọi khía cạnh của quá trình giao dịch, giữ can thiệp của con người ở mức tối thiểu, để tối đa hóa hiệu quả giao dịch.

Tính Chính Xác:

  • Vào lệnh trực tiếp mà không có trượt giá 99.62% of các lệnh được thực hiện trong phần nghìn giây
  • Lệnh thị trường mà không có Re-Quote 100% lệnh được thực hiện trong tích tắc

Lợi Thế Về Giá:

Các khách hàng có thể tự tin về tính chính xác của giá. Tại FXSuit, khách hàng của chúng tôi cũng có cơ hội nhận được những mức giá tốt hơn so với giá yêu cầu ban đầu của khách hàng.