Ngoại Hối

Ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới - giao dịch trị giá nghìn tỷ USD diễn ra mỗi ngày, được giao dịch bởi một mạng lưới toàn cầu của các ngân hàng, các đại lý và môi giới. Do thực tế kinh doanh tiền tệ - ngoại hối không có thị trường tập trung, tiền tệ có thể được giao dịch ở bất cứ thị trường, mở cửa tại bất kỳ thời gian nào, tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà đầu tư mua và bán tiền tệ 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần ngoại trừ các ngày nghỉ cuối tuần.

Mở Tài Khoản Thật Mở tài khoản Demo Tìm hiểu thêm
Metals

FXSuit cung cấp dịch vụ giao dịch CFDs cho các kim loại quý (XAU, XAG) với spread tốt nhất thị trường. Giao dịch kim loại quý được thực hiện tương tự như ngoại hối, kinh doanh tiền tệ mà các nhà đầu tư có thể tận dụng khả năng giao dịch ngắn và dài hạn theo diễn biến giá các loại kim loại quý. Không có thị trường tập trung cho giao dịch vàng, bạc do đó giao dịch có thể được thực hiện 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần.

Mở Tài Khoản Thật Mở tài khoản Demo Tìm hiểu thêm
Chỉ số & Giao Dịch Hàng hóa

Giao dịch hàng hóa, chỉ số tại FXSuit cho phép bạn đầu tư trên nhiều quốc gia và lãnh thổ với chênh lệnh giá múa bán thấp và ký quỹ thấp nhất.
Dựa vào sự đa dạng trong các chỉ số, cũng như tính ổn định vì không một cổ phiếu riêng lẻ nào có thể tác động tới chỉ số của nó. Ví dụ, tin tức thị trường chung không có ảnh hưởng tối thanh khoản của chỉ số. Giao dịch cổ phiếu để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Mở Tài Khoản Thật Mở tài khoản Demo Tìm hiểu thêm
Hợp Đồng Tương Lai

Các hợp đồng tương lai được coi là một trong số các công cụ thanh khoản nhất, với khối lượng lớn được giao dịch hàng ngày và là công cụ kinh doanh rất phổ biến cho nhà đầu tư tìm kiếm một danh mục đầu tư linh hoạt và đa dạng. Do đó giao dịch có thể được thực hiện mà không có sự chậm trễ thông qua nền tảng giao dịch nổi tiếng từ FXSuit.

Mở Tài Khoản Thật Mở tài khoản Demo Tìm hiểu thêm