Các hợp đồng tương lai được coi là một trong số các công cụ thanh khoản nhất, với khối lượng lớn được giao dịch hàng ngày và là công cụ kinh doanh rất phổ biến cho nhà đầu tư tìm kiếm một danh mục đầu tư linh hoạt và đa dạng. Do đó giao dịch có thể được thực hiện mà không có sự chậm trễ thông qua nền tảng giao dịch nổi tiếng từ FXSuit.


Phí giao dịch và yêu cầu ký quỹ thấp nhất, FXSuit giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận. Tận dụng lợi thế từ sự đa dạng trong các sản phẩm kinh doanh để đa dạng hóa danh mục đầu tư có sẵn của bạn, bằng cách giao dịch chỉ số cổ phiếu hoặc bất kỳ hợp đồng tương lai nào

Symbol SWAP Value in Margin Currency - LONG 2 SWAP Value in Margin Currency - SHORT 2
US500 E-mini S&P 500 -4.514 -1.426
US100 E-mini NASQAD 100 -4.071 -1.286
P225 Nikkei 225 USD Index -2.32 -1.89
UK100 FTSE 100 Index Future -2.632 -1.155
FRA40 CAC 40 Index Future -1.968 -4.181
China50 FTSE China A50 Index -0.406 -0.128
JP225 Nikkei 225 USD Index -3.52 -1.112
USDIndex US Dollar Index Futures -4.051 -1.279
AUS200 ASX SPI 200 Index -4.522 0.831
Energy Futures
USOIL Light Sweet Crude Oil -210 30
UKOIL Brent Crude Oil Futures -195 25
NAT.GAS Natural Gas -25 -14
Commodity Futures
Corn Corn -0.715 -0.226
Soybeans Soybeans -2.08 -0.657
Wheat Wheat -0.85 -0.269
Coffee Coffee Futures -2.489 -0.786
Cocoa Cocoa Futures -1.208 -0.038
Rice Rice Futures -0.85 -0.76
Base Metal Futures
Copper Copper -2.42 -1.97
Currency Futures
GBP British Pound Futures -0.408 -0.314
JPY Japanese Yen Futures -0.005 0
AUD Australian Dollar Futures -0.015 -0.407
CHF Swiss Franc Futures -0.628 0.06
EUR Euro Futures -0.582 -0.037

[2] Giá trị phí qua đêm phụ thuộc chủ yếu vào cấp độ của các tỷ lệ lãi suất cũng như phí của công ty áp dụng cho việc giữ các giao dịch mở qua đêm. Phí qua đêm này được chuyển đổi tự động theo tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng. Hoạt động đó được tiến hành vào lúc 23 giờ 59 phút (giờ máy chủ) và có thể trong vài phút.


Chú thích:
 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)
Symbol Minimum Price Fluctuation Size of 1 lot 1 Tick Value Per 1 Lot Minimum Contract Size
US500 E-mini S&P 500 0.25 50 USD * S&P 500 12.5 USD 0.01 0.01
US30 E-mini Dow ($5) 1 5 USD * DJI 5 USD 0.01 0.01
US100 E-mini NASDAQ-100 0.25 20 USD * NASDAQ 5 USD 0.01 0.01
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) 5 5 USD * Nikkei 225 25 USD 0.01 0.01
UK100 FTSE 100 0.5 10 GBP * FTSE 100 5 GBP 0.01 0.01
AUS200 ASX SPI 200 Index 1 25 AUD * Index 25 AUD 0.01 0.01
FRA40 CAC 40 Index 0.5 10 EUR*Index 5 EUR 0.01 0.01
China50 FTSE China A50 Index 1 1 USD * Index 1 USD 0.01 0.01
ENERGY FUTURES
USOIL Light Sweet Crude Oil 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
UKOIL Brent Crude 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
NAT.GAS Natural Gas 0.001 10000 mmbtu 10 USD 0.01 0.01
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Soybeans 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Wheat 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Coffee 0.25 37,500 lbs 18.75 USD 0.01 0.01
Cocoa Futures 1 10 metric tones 10 USD 0.01 0.01
Rice Futures 0.25 2000 10 USD 0.01 0.01
Sugar Futures 0.01 10000 10 USD 0.01 0.01
0.01 1000 10 USD 0.01 0.01
BASE METAL FUTURES
Copper 0.0005 25000Lbs 12.5 USD 0.01 0.01
CURRENCY FUTURES
Euro Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Japanese Yen Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Australian Dollar Futures 0.0001 125000 10 USD 0.01 0.01
British Pound Futures 0.0001 62500 6.25 USD 0.01 0.01
Swiss Frank Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Dollar Index 0.005 1000 * Index 5 USD 0.01 0.01

Chú thích:

 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)
Symbol SPREAD AS LOW AS1 Commission in USD Per 1 Lot Used Margin Per 1 Lot Trading Hours (Server Time)
US500
E-mini S&P 500
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US30
E-mini Dow ($5)
2 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US100
E-mini NASDAQ-100
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
JP225
NIKKEI 225 (Dollar)
10 10 USD 1% Monday - Friday: 02:00 - 23:15
UK100
FTSE 100
1 10 USD 1% Monday - Friday: 10:00 - 23:00
AUS200
ASX SPI 200 Index
20 10 USD 2% Monday - Friday: 02:00 - 07:00, 09:10 - 23:00
FRA40
CAC 40 Index
2 10 USD 1% Monday - Friday: 09:00-23:00
China50
FTSE China A50 Index
10 10 USD 3% Monday - Friday: 03:00-09:50, 10:50-19:50
ENERGY FUTURES
USOIL
Light Sweet Crude Oil
0.02 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
UKOIL
Brent Crude
10 USD 2% Monday - Thursday: 03:00-01:00 Friday: 03:00- 24:00
NAT.GAS
Natural Gas
10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Soybeans 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Wheat 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Coffee 1 10 USD 2% Monday - Friday: 11:15 - 20:30
Cocoa 20 10 USD 2% Monday - Friday: 11:45 - 20:30
Rice 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Sugar 0.05 10 USD 2% Monday - Friday: 10:30 - 20:00
Cotton 0.04 10 USD 2% Monday - Friday: 04:00-21:00
BASE METAL FUTURES
Copper 0.002 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
CURRENCY FUTURES
EUR
Euro Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
JPY
Japanese Yen Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
AUD
Australian Dollar Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
GBP
British Pound Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
CHF
Swiss Franc Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
USDIndex
Dollar Index
0.015 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 24:00

[1] The above spreads are applicable under normal trading conditions. The company has the right to amend the above spreads according to prevailing market conditions as per the Company's Trading Terms and Conditions.

Note:
 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)
Contract Code First Trading Date Trading only for closing Last Trading Date
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Corn_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Corn_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Corn_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Corn_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Corn_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_ (Wheat)
Wheat_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Wheat_H0 11-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Wheat_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Wheat_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Wheat_U0 26-Jun-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Wheat_Z0 27-Aug-20 25-Nov-20 30-Nov-20
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21?
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_F0 11-Nov-19 12-Jan-20 14-Jan-20
Soyabeans_H0 27-Dec-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Soyabeans_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Soyabeans_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Soyabeans_Q0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
Soyabeans_U0 29-Jul-20 27-Aug-20 31-Aug-20
Soyabeans_X0 27-Aug-20 28-Oct-20 30-Oct-20
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Coffee_Z9 16-Sep-19 06-Dec-19 09-Dec-19
Coffee_H0 06-Dec-19 18-Feb-20 20-Feb-20
Coffee_K0 18-Feb-20 20-Apr-20 22-Apr-20
Coffee_N0 20-Apr-20 18-Jun-20 22-Jun-20
Coffee_U0 18-Jun-20 19-Aug-20 21-Aug-20
Coffee_Z0 19-Aug-20 17-Nov-20 19-Nov-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Cocoa_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
Cocoa_H0 11-Dec-19 12-Feb-20 14-Feb-20
Cocoa_K0 12-Feb-20 15-Apr-20 17-Apr-20
Cocoa_N0 15-Apr-20 15-Jun-20 17-Jun-20
Cocoa_U0 15-Jun-20 14-Aug-20 18-Aug-20
Cocoa_Z0 14-Aug-20 12-Nov-20 16-Nov-20
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Rice Futures
Rice_F10 12-Nov-19 13-Jan-20 14-Jan-20
Rice_H0 13-Jan-20 11-Mar-20 13-Mar-20
Rice_K0 11-Mar-20 12-May-20 14-May-20
Rice_N0 12-May-20 10-Jul-20 14-Jul-20
Rice_U0 10-Jul-20 11-Sep-20 14-Sep-20
Rice_X0 11-Sep-20 11-Nov-20 13-Nov-20
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Copper (Copper)
Copper_Z9 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
Copper_F0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
Copper_G0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
Copper_H0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
Copper_J0 25-Mar-20 23-Apr-20 28-Apr-20
Copper_K0 23-Apr-20 25-May-20 27-May-20
Copper_M0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
Copper_N0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
Copper_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
Copper_U0 25-Aug-20 25-Sep-20 28-Sep-20
Copper_V0 25-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
Copper_X0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_Z9 09-Sep-19 04-Dec-19 06-Dec-19
Cotton_H0 04-Dec-19 20-Feb-20 24-Feb-20
Cotton_K0 20-Feb-20 22-Apr-20 24-Apr-20
Cotton_N0 22-Apr-20 22-Jun-20 24-Jun-20
Cotton_V0 22-Jun-20 22-Sep-20 24-Sep-20
Cotton_Z0 22-Sep-20 19-Nov-20 23-Nov-20
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H0 27-Sep-19 26-Feb-20 28-Feb-20
Sugar_K0 26-Feb-20 28-Apr-20 30-Apr-20
Sugar_N0 28-Apr-20 26-Jun-20 30-Jun-20
Sugar_V0 26-Jun-20 28-Sep-20 30-Sep-20
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
AUD_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
AUD_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
AUD_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
GBP_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
GBP_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
GBP_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
EUR_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
EUR_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
EUR_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
JPY_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
JPY_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
JPY_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
CHF_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
CHF_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
CHF_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z9 13-Sep-19 13-Dec-19 16-Dec-19
USDIndex_H0 13-Dec-19 13-Mar-20 16-Mar-20
USDIndex_M0 13-Mar-20 12-Jun-20 15-Jun-20
USDIndex_U0 12-Jun-20 11-Sep-20 14-Sep-20
USDIndex_H1 10-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F0 17-Nov-19 17-Dec-19 19-Dec-19
USOIL_G0 17-Dec-19 17-Jan-20 21-Jan-20
USOIL_H0 17-Jan-20 18-Feb-20 20-Feb-20
USOIL_J0 18-Feb-20 18-Mar-20 20-Mar-20
USOIL_K0 18-Mar-20 17-Apr-20 21-Apr-20
USOIL_M0 17-Apr-20 15-May-20 19-May-20
USOIL_N0 15-May-20 18-Jun-20 22-Jun-20
USOIL_Q0 18-Jun-20 17-Jul-20 21-Jul-20
USOIL_U0 17-Jul-20 18-Aug-20 20-Aug-20
USOIL_V0 18-Aug-20 18-Sep-20 22-Sep-20
USOIL_X0 18-Sep-20 16-Oct-20 20-Oct-20
USOIL_Z0 16-Oct-20 18-Nov-20 20-Nov-20
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
USOIL_G1 17-Dec-20 16-Jan-21 20-Jan-21
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F0 29-Oct-19 27-Nov-19 29-Nov-19
UKOIL_G0 27-Nov-19 26-Dec-19 30-Dec-19
UKOIL_H0 26-Dec-19 29-Jan-20 31-Jan-20
UKOIL_J0 29-Jan-20 26-Feb-20 28-Feb-20
UKOIL_K0 26-Feb-20 27-Mar-20 31-Mar-20
UKOIL_M0 27-Mar-20 28-Apr-20 30-Apr-20
UKOIL_N0 28-Apr-20 27-May-20 29-May-20
UKOIL_Q0 27-May-20 26-Jun-20 30-Jun-20
UKOIL_U0 26-Jun-20 29-Jul-20 31-Jul-20
UKOIL_V0 29-Jul-20 26-Aug-20 28-Aug-20
UKOIL_X0 26-Aug-20 28-Sep-20 30-Sep-20
UKOIL_Z0 28-Sep-20 28-Oct-20 30-Oct-20
UKOIL_F1 28-Oct-20 26-Nov-20 30-Nov-20
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_Z9 28-Oct-19 25-Nov-19 26-Nov-19
NAT.GAS_F0 25-Nov-19 24-Dec-19 27-Dec-19
NAT.GAS_G0 24-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
NAT.GAS_H0 27-Jan-20 24-Feb-20 26-Feb-20
NAT.GAS_J0 24-Feb-20 25-Mar-20 27-Mar-20
NAT.GAS_K0 25-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
NAT.GAS_M0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
NAT.GAS_N0 25-May-20 24-Jun-20 26-Jun-20
NAT.GAS_Q0 24-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
NAT.GAS_U0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
NAT.GAS_V0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
NAT.GAS_X0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
NAT.GAS_Z0 26-Oct-20 23-Nov-20 25-Nov-20
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US500_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US500_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US500_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US30_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US30_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US30_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US30_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
US100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
US100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
US100_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
JP225_H0 11-Dec-19 11-Mar-20 13-Mar-20
JP225_M0 11-Mar-20 10-Jun-20 12-Jun-20
JP225_U0 10-Jun-20 09-Sep-20 11-Sep-20
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
UK100_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
UK100_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
UK100_U0 17-Jun-20 21-Sep-20 23-Sep-20
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_Z9 18-Sep-19 18-Dec-19 20-Dec-19
FRA40_H0 18-Dec-19 18-Mar-20 20-Mar-20
FRA40_M0 18-Mar-20 17-Jun-20 19-Jun-20
FRA40_U0 17-Jun-20 16-Sep-20 18-Sep-20
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_X9 28-Oct-19 26-Nov-19 28-Nov-19
China50_Z9 26-Nov-19 28-Dec-19 30-Dec-19
China50_F0 28-Dec-19 27-Jan-20 29-Jan-20
China50_G0 27-Jan-20 25-Feb-20 27-Feb-20
China50_H0 25-Feb-20 27-Mar-20 30-Mar-20
China50_J0 27-Mar-20 24-Apr-20 28-Apr-20
China50_K0 24-Apr-20 25-May-20 27-May-20
China50_M0 25-May-20 26-Jun-20 29-Jun-20
China50_N0 26-Jun-20 27-Jul-20 29-Jul-20
China50_Q0 27-Jul-20 25-Aug-20 27-Aug-20
China50_U0 25-Aug-20 24-Sep-20 28-Sep-20
China50_V0 24-Sep-20 26-Oct-20 28-Oct-20
China50_X0 26-Oct-20 24-Nov-20 26-Nov-20
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_Z9 11-Sep-19 11-Dec-19 13-Dec-19
AUS200_H0 11-Dec-19 17-Mar-20 19-Mar-20
AUS200_M0 17-Mar-20 16-Jun-20 18-Jun-20
AUS200_U0 16-Jun-20 15-Sep-20 17-Sep-20
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-20 18-Mar-20
Chú thích:
 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)