Các hợp đồng tương lai được coi là một trong số các công cụ thanh khoản nhất, với khối lượng lớn được giao dịch hàng ngày và là công cụ kinh doanh rất phổ biến cho nhà đầu tư tìm kiếm một danh mục đầu tư linh hoạt và đa dạng. Do đó giao dịch có thể được thực hiện mà không có sự chậm trễ thông qua nền tảng giao dịch nổi tiếng từ FXSuit.


Phí giao dịch và yêu cầu ký quỹ thấp nhất, FXSuit giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận. Tận dụng lợi thế từ sự đa dạng trong các sản phẩm kinh doanh để đa dạng hóa danh mục đầu tư có sẵn của bạn, bằng cách giao dịch chỉ số cổ phiếu hoặc bất kỳ hợp đồng tương lai nào

Symbol SWAP Value in Margin Currency - LONG 2 SWAP Value in Margin Currency - SHORT 2
US500 E-mini S&P 500 -4.514 -1.426
US100 E-mini NASQAD 100 -4.071 -1.286
P225 Nikkei 225 USD Index -2.32 -1.89
UK100 FTSE 100 Index Future -2.632 -1.155
FRA40 CAC 40 Index Future -1.968 -4.181
China50 FTSE China A50 Index -0.64 -0.39
JP225 Nikkei 225 USD Index -3.52 -1.112
USDIndex US Dollar Index Futures -4.051 -1.279
AUS200 ASX SPI 200 Index -4.522 0.831
Energy Futures
USOIL Light Sweet Crude Oil -25 -5
UKOIL Brent Crude Oil Futures -9 -15
NAT.GAS Natural Gas -25 -14
Commodity Futures
Corn Corn -0.715 -0.226
Soybeans Soybeans -2.08 -0.657
Wheat Wheat -0.85 -0.269
Coffee Coffee Futures -2.489 -0.786
Cocoa Cocoa Futures -1.208 -0.038
Rice Rice Futures -0.85 -0.76
Base Metal Futures
Copper Copper -1.96 -1.74
Currency Futures
GBP British Pound Futures -0.408 -0.314
JPY Japanese Yen Futures -0.005 0
AUD Australian Dollar Futures -0.015 -0.407
CHF Swiss Franc Futures -0.628 0.06
EUR Euro Futures -0.582 -0.037

[2] Giá trị phí qua đêm phụ thuộc chủ yếu vào cấp độ của các tỷ lệ lãi suất cũng như phí của công ty áp dụng cho việc giữ các giao dịch mở qua đêm. Phí qua đêm này được chuyển đổi tự động theo tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng. Hoạt động đó được tiến hành vào lúc 23 giờ 59 phút (giờ máy chủ) và có thể trong vài phút.


Chú thích:
 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)
Symbol Minimum Price Fluctuation Size of 1 lot 1 Tick Value Per 1 Lot Minimum Contract Size
US500 E-mini S&P 500 0.25 50 USD * S&P 500 12.5 USD 0.01 0.01
US30 E-mini Dow ($5) 1 5 USD * DJI 5 USD 0.01 0.01
US100 E-mini NASDAQ-100 0.25 20 USD * NASDAQ 5 USD 0.01 0.01
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) 5 5 USD * Nikkei 225 25 USD 0.01 0.01
UK100 FTSE 100 0.5 10 GBP * FTSE 100 5 GBP 0.01 0.01
AUS200 ASX SPI 200 Index 1 25 AUD * Index 25 AUD 0.01 0.01
FRA40 CAC 40 Index 0.5 10 EUR*Index 5 EUR 0.01 0.01
China50 FTSE China A50 Index 1 1 USD * Index 1 USD 0.01 0.01
ENERGY FUTURES
USOIL Light Sweet Crude Oil 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
UKOIL Brent Crude 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
NAT.GAS Natural Gas 0.001 10000 mmbtu 10 USD 0.01 0.01
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Soybeans 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Wheat 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Coffee 0.25 37,500 lbs 18.75 USD 0.01 0.01
Cocoa Futures 1 10 metric tones 10 USD 0.01 0.01
Rice Futures 0.25 2000 10 USD 0.01 0.01
Sugar Futures 0.01 10000 10 USD 0.01 0.01
0.01 1000 10 USD 0.01 0.01
BASE METAL FUTURES
Copper 0.0005 25000Lbs 12.5 USD 0.01 0.01
CURRENCY FUTURES
Euro Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Japanese Yen Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Australian Dollar Futures 0.0001 125000 10 USD 0.01 0.01
British Pound Futures 0.0001 62500 6.25 USD 0.01 0.01
Swiss Frank Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Dollar Index 0.005 1000 * Index 5 USD 0.01 0.01

Chú thích:

 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)
Symbol SPREAD AS LOW AS1 Commission in USD Per 1 Lot Used Margin Per 1 Lot Trading Hours (Server Time)
US500
E-mini S&P 500
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US30
E-mini Dow ($5)
2 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
US100
E-mini NASDAQ-100
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:00 - 23:15, 23:30 - 00:30 Friday: 01:00 - 23:15
JP225
NIKKEI 225 (Dollar)
10 10 USD 1% Monday - Friday: 02:00 - 23:15
UK100
FTSE 100
1 10 USD 1% Monday - Friday: 10:00 - 23:00
AUS200
ASX SPI 200 Index
20 10 USD 2% Monday - Friday: 02:00 - 07:00, 09:10 - 23:00
FRA40
CAC 40 Index
2 10 USD 1% Monday - Friday: 09:00-23:00
China50
FTSE China A50 Index
10 10 USD 3% Monday - Friday: 03:00-09:50, 10:50-19:50
ENERGY FUTURES
USOIL
Light Sweet Crude Oil
0.02 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
UKOIL
Brent Crude
10 USD 2% Monday - Thursday: 03:00-01:00 Friday: 03:00- 24:00
NAT.GAS
Natural Gas
10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Soybeans 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Wheat 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Coffee 1 10 USD 2% Monday - Friday: 11:15 - 20:30
Cocoa 20 10 USD 2% Monday - Friday: 11:45 - 20:30
Rice 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:00 - 15:45, 16:30 - 21:15
Sugar 0.05 10 USD 2% Monday - Friday: 10:30 - 20:00
Cotton 0.04 10 USD 2% Monday - Friday: 04:00-21:00
BASE METAL FUTURES
Copper 0.002 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 00:00
CURRENCY FUTURES
EUR
Euro Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
JPY
Japanese Yen Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
AUD
Australian Dollar Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
GBP
British Pound Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
CHF
Swiss Franc Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:00 - 24:00
USDIndex
Dollar Index
0.015 10 USD 2% Monday - Friday: 01:00 - 24:00

[1] The above spreads are applicable under normal trading conditions. The company has the right to amend the above spreads according to prevailing market conditions as per the Company's Trading Terms and Conditions.

Note:
 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)
Contract Code First Trading Date Trading only for closing Last Trading Date
Commodity Futures
Corn (Corn)
Corn_Z1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Corn_K1 24-Feb-21 28-Apr-21 30-Apr-21
Corn_N1 28-Apr-21 28-Jun-21 30-Jun-21
Corn_U1 28-Jun-21 27-Aug-21 31-Aug-21
Corn_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Corn_H2 24-Nov-21 25-Feb-22 28-Feb-22
Wheat_ (Wheat)
Wheat_H1 25-Nov-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Wheat_K1 24-Feb-21 28-Apr-21 30-Apr-21
Wheat_N1 28-Apr-21 28-Jun-21 30-Jun-21
Wheat_U1 28-Jun-21 27-Aug-21 31-Aug-21
Wheat_Z1 27-Aug-21 24-Nov-21 30-Nov-21
Wheat_H2 24-Nov-21 25-Feb-22 28-Feb-22
Soybean (Soybeans)
Soyabeans_H1 28-Dec-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Soyabeans_K1 24-Feb-21 28-Apr-21 30-Apr-21
Soyabeans_N1 28-Apr-21 28-Jun-21 30-Jun-21
Soyabeans_Q1 28-Jun-21 28-Jul-21 30-Jul-21
Soyabeans_U1 28-Jul-21 27-Aug-21 31-Aug-21
Soyabeans_X1 27-Aug-21 27-Oct-21 29-Oct-21
Soyabeans_F2 27-Oct-21 28-Dec-21 30-Dec-21
Soyabeans_F1 28-Oct-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Coffee_H1 17-Nov-20 16-Feb-21 18-Feb-21
Coffee_K1 16-Feb-21 20-Apr-21 22-Apr-21
Coffee_N1 20-Apr-21 18-Jun-21 22-Jun-21
Coffee_U1 18-Jun-21 19-Aug-21 23-Aug-21
Coffee_Z1 19-Aug-21 17-Nov-21 19-Nov-21
Coffee_H2 17-Nov-21 15-Feb-22 17-Feb-22
Cocoa_H1 12-Nov-20 10-Feb-21 12-Feb-21
Cocoa_K1 10-Feb-21 15-Apr-21 19-Apr-21
Cocoa_N1 15-Apr-21 15-Jun-21 17-Jun-21
Cocoa_U1 15-Jun-21 16-Aug-21 18-Aug-21
Cocoa_Z1 16-Aug-21 12-Nov-21 16-Nov-21
Cocoa_H2 12-Nov-21 11-Feb-22 14-Feb-22
Rice Futures
Rice_F1 11-Nov-20 12-Jan-21 14-Jan-21
Rice_H1 12-Jan-21 10-Mar-21 12-Mar-21
Rice_K1 10-Mar-21 12-May-21 14-May-21
Rice_N1 12-May-21 12-Jul-21 14-Jul-21
Rice_U1 12-Jul-21 10-Sep-21 14-Sep-21
Rice_X1 10-Sep-21 10-Nov-21 12-Nov-21
Rice_F2 10-Nov-21 12-Jan-22 14-Jan-22
Copper (Copper)
Copper_G1 25-Jan-21 22-Feb-21 24-Feb-21
Copper_H1 22-Feb-21 26-Mar-21 29-Mar-21
Copper_J1 26-Mar-21 26-Apr-21 28-Apr-21
Copper_K1 26-Apr-21 24-May-21 26-May-21
Copper_M1 24-May-21 25-Jun-21 28-Jun-21
Copper_N1 25-Jun-21 26-Jul-21 28-Jul-21
Copper_Q1 26-Jul-21 25-Aug-21 27-Aug-21
Copper_U1 25-Aug-21 23-Sep-21 28-Sep-21
Copper_V1 23-Sep-21 25-Oct-21 27-Oct-21
Copper_X1 25-Oct-21 24-Nov-21 26-Nov-21
Copper_Z1 24-Nov-21 27-Dec-21 29-Dec-21
Copper_F2 27-Dec-21 25-Jan-22 27-Jan-22
Copper_Z0 23-Nov-20 26-Dec-20 29-Dec-20
Copper_F1 26-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_H1 19-Nov-20 18-Feb-21 22-Feb-21
Cotton_K1 18-Feb-21 22-Apr-21 26-Apr-21
Cotton_N1 22-Apr-21 22-Jun-21 24-Jun-21
Cotton_V1 22-Jun-21 22-Sep-21 24-Sep-21
Cotton_Z1 22-Sep-21 19-Nov-21 23-Nov-21
Cotton_H2 19-Nov-21 18-Feb-22 21-Feb-22
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H1 28-Sep-20 24-Feb-21 26-Feb-21
Sugar_K1 24-Feb-21 28-Apr-21 30-Apr-21
Sugar_N1 28-Apr-21 28-Jun-21 30-Jun-21
Sugar_V1 28-Jun-21 28-Sep-21 30-Sep-21
Sugar_H2 28-Sep-21 25-Feb-22 28-Feb-22
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_M1 12-Mar-21 11-Jun-21 14-Jun-21
AUD_U1 11-Jun-21 10-Sep-21 13-Sep-21
AUD_Z1 10-Sep-21 10-Dec-21 13-Dec-21
AUD_H2 10-Dec-21 11-Mar-22 14-Mar-22
AUD_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
AUD_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
British Pound Futures (GBP_)
GBP_M1 12-Mar-21 11-Jun-21 14-Jun-21
GBP_U1 11-Jun-21 10-Sep-21 13-Sep-21
GBP_Z1 10-Sep-21 10-Dec-21 13-Dec-21
GBP_H2 10-Dec-21 11-Mar-22 14-Mar-22
GBP_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
GBP_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Euro Futures (EUR_)
EUR_M1 12-Mar-21 11-Jun-21 14-Jun-21
EUR_U1 11-Jun-21 10-Sep-21 13-Sep-21
EUR_Z1 10-Sep-21 10-Dec-21 13-Dec-21
EUR_H2 10-Dec-21 11-Mar-22 14-Mar-22
EUR_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
EUR_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_M1 12-Mar-21 11-Jun-21 14-Jun-21
JPY_U1 11-Jun-21 10-Sep-21 13-Sep-21
JPY_Z1 10-Sep-21 10-Dec-21 13-Dec-21
JPY_H2 10-Dec-21 11-Mar-22 14-Mar-22
JPY_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
JPY_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_M1 12-Mar-21 11-Jun-21 14-Jun-21
CHF_U1 11-Jun-21 10-Sep-21 13-Sep-21
CHF_Z1 10-Sep-21 10-Dec-21 13-Dec-21
CHF_H2 10-Dec-21 11-Mar-22 14-Mar-22
CHF_Z0 11-Sep-20 11-Dec-20 14-Dec-20
CHF_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_H1 11-Dec-20 12-Mar-21 15-Mar-21
USDIndex_M1 12-Mar-21 11-Jun-21 14-Jun-21
USDIndex_U1 11-Jun-21 10-Sep-21 13-Sep-21
USDIndex_Z1 10-Sep-21 10-Dec-21 13-Dec-21
USDIndex_H2 10-Dec-21 11-Mar-22 14-Mar-22
USDIndex_Z0 11-Sep-20 10-Dec-20 14-Dec-20
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_G1 17-Dec-20 15-Jan-21 20-Jan-21
USOIL_H1 15-Jan-21 18-Feb-21 22-Feb-21
USOIL_J1 18-Feb-21 18-Mar-21 22-Mar-21
USOIL_K1 18-Mar-21 16-Apr-21 20-Apr-21
USOIL_M1 16-Apr-21 18-May-21 20-May-21
USOIL_N1 18-May-21 18-Jun-21 22-Jun-21
USOIL_Q1 18-Jun-21 16-Jul-21 20-Jul-21
USOIL_U1 16-Jul-21 18-Aug-21 20-Aug-21
USOIL_V1 18-Aug-21 17-Sep-21 21-Sep-21
USOIL_X1 17-Sep-21 15-Oct-21 19-Oct-21
USOIL_Z1 15-Oct-21 17-Nov-21 19-Nov-21
USOIL_F2 17-Nov-21 17-Dec-21 20-Dec-21
USOIL_F1 18-Nov-20 17-Dec-20 21-Dec-20
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_H1 28-Dec-20 27-Jan-21 29-Jan-21
UKOIL_J1 27-Jan-21 24-Feb-21 26-Feb-21
UKOIL_K1 24-Feb-21 29-Mar-21 31-Mar-21
UKOIL_M1 29-Mar-21 28-Apr-21 30-Apr-21
UKOIL_N1 28-Apr-21 26-May-21 28-May-21
UKOIL_Q1 26-May-21 28-Jun-21 30-Jun-21
UKOIL_U1 28-Jun-21 28-Jul-21 30-Jul-21
UKOIL_V1 28-Jul-21 27-Aug-21 31-Aug-21
UKOIL_X1 27-Aug-21 28-Sep-21 30-Sep-21
UKOIL_Z1 28-Sep-21 27-Oct-21 29-Oct-21
UKOIL_F2 27-Oct-21 26-Nov-21 29-Nov-21
UKOIL_G2 26-Nov-21 28-Dec-21 30-Dec-21
UKOIL_G1 26-Nov-20 28-Dec-20 30-Dec-20
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_G1 25-Dec-20 25-Jan-21 27-Jan-21
NAT.GAS_H1 25-Jan-21 22-Feb-21 24-Feb-21
NAT.GAS_J1 22-Feb-21 25-Mar-21 29-Mar-21
NAT.GAS_K1 25-Mar-21 26-Apr-21 28-Apr-21
NAT.GAS_M1 26-Apr-21 24-May-21 26-May-21
NAT.GAS_N1 24-May-21 24-Jun-21 28-Jun-21
NAT.GAS_Q1 24-Jun-21 26-Jul-21 28-Jul-21
NAT.GAS_U1 26-Jul-21 25-Aug-21 27-Aug-21
NAT.GAS_V1 25-Aug-21 24-Sep-21 28-Sep-21
NAT.GAS_X1 24-Sep-21 25-Oct-21 27-Oct-21
NAT.GAS_Z1 25-Oct-21 23-Nov-21 26-Nov-21
NAT.GAS_F2 23-Nov-21 27-Dec-21 29-Dec-21
NAT.GAS_F1 23-Nov-20 25-Dec-20 29-Dec-20
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_M1 17-Mar-21 16-Jun-21 18-Jun-21
US500_U1 16-Jun-21 15-Sep-21 17-Sep-21
US500_Z1 15-Sep-21 15-Dec-21 17-Dec-21
US500_H2 15-Dec-21 16-Mar-22 18-Mar-22
US500_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US500_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_M1 17-Mar-21 16-Jun-21 18-Jun-21
US30_U1 16-Jun-21 15-Sep-21 17-Sep-21
US30_Z1 15-Sep-21 15-Dec-21 17-Dec-21
US30_H2 15-Dec-21 16-Mar-22 18-Mar-22
US30_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
US30_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_M1 17-Mar-21 16-Jun-21 18-Jun-21
US100_U1 16-Jun-21 15-Sep-21 17-Sep-21
US100_Z1 15-Sep-21 15-Dec-21 17-Dec-21
US100_H2 15-Dec-21 16-Mar-22 18-Mar-22
US100_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
US100_H1 16-Dec-20 17-Mar-21 19-Mar-21
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_M1 10-Mar-21 08-Jun-21 10-Jun-21
JP225_U1 08-Jun-21 07-Sep-21 09-Sep-21
JP225_Z1 07-Sep-21 07-Dec-21 09-Dec-21
JP225_Z0 09-Sep-20 09-Dec-20 11-Dec-20
JP225_H1 09-Dec-20 10-Mar-21 12-Mar-21
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_H1 16-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
UK100_M1 16-Mar-21 16-Jun-21 18-Jun-21
UK100_U1 16-Jun-21 15-Sep-21 17-Sep-21
UK100_Z1 15-Sep-21 15-Dec-21 17-Dec-21
UK100_Z0 21-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
CAC 40 Index Future (FRA40_)
FRA40_M1 17-Mar-21 16-Jun-21 18-Jun-21
FRA40_U1 16-Jun-21 15-Sep-21 17-Sep-21
FRA40_Z1 15-Sep-21 15-Dec-21 17-Dec-21
FRA40_H2 15-Dec-21 16-Mar-22 18-Mar-22
FRA40_Z0 16-Sep-20 16-Dec-20 18-Dec-20
FRA40_H1 16-Dec-20 17-Mar-20 19-Mar-20
FTSE China A50 Index(CN)
China50_G1 26-Jan-21 23-Feb-21 25-Feb-21
China50_H1 23-Feb-21 26-Mar-21 29-Mar-21
China50_J1 26-Mar-21 27-Apr-21 29-Apr-21
China50_K1 27-Apr-21 26-May-21 28-May-21
China50_M1 26-May-21 25-Jun-21 29-Jun-21
China50_N1 25-Jun-21 27-Jul-21 29-Jul-21
China50_Q1 27-Jul-21 27-Aug-21 30-Aug-21
China50_U1 27-Aug-21 27-Sep-21 29-Sep-21
China50_V1 27-Sep-21 26-Oct-21 28-Oct-21
China50_X1 26-Oct-21 26-Nov-21 29-Nov-21
China50_Z1 26-Nov-21 28-Dec-21 30-Dec-21
China50_Z0 24-Nov-20 28-Dec-20 29-Dec-20
China50_F1 28-Dec-20 26-Jan-21 28-Jan-21
ASX SPI 200 Index (AUS200)
AUS200_M1 16-Mar-21 15-Jun-21 17-Jun-21
AUS200_U1 15-Jun-21 14-Sep-21 16-Sep-21
AUS200_Z1 14-Sep-21 14-Dec-21 16-Dec-21
AUS200_H2 14-Dec-21 15-Mar-22 17-Mar-22
AUS200_Z0 15-Sep-20 15-Dec-20 17-Dec-20
AUS200_H1 15-Dec-20 16-Mar-21 18-Mar-21
Chú thích:
 • Ngay khi hết hạn hợp đồng, tất cả các giao dịch mở sẽ bị đóng tại giá giao dịch cuối cùng được đưa ra bởi nền tảng giao dịch của công ty mà không cần phải thông báo trước.
 • Khi dịch vụ thông báo bằng thư điện tử được cung cấp cho tất cả các khách hàng vào ngày giao dịch cuối cùng, công ty không đảm bảo việc đưa thư là liên tục.
 • Chính vì thế, các khách hàng phải có trách nhiệm kiểm tra các ngày hết hạn hợp đồng được ghi trên trang web của công ty và theo đó điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
 • Các ngày hết hạn của các hợp đồng tương lai đề cập ở trên có thể thay đổi mà không cần phải báo trước.
 • Các khách hàng có mong muốn được tiếp tục giao dịch với cùng một công cụ đầu tư nên tự thao tác mở một vị thế mới cho hợp đồng mới.
 • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%)