Giao dịch hàng hóa, chỉ số tại FXSuit cho phép bạn đầu tư trên nhiều quốc gia và lãnh thổ với chênh lệnh giá múa bán thấp và ký quỹ thấp nhất.
Dựa vào sự đa dạng trong các chỉ số, cũng như tính ổn định vì không một cổ phiếu riêng lẻ nào có thể tác động tới chỉ số của nó. Ví dụ, tin tức thị trường chung không có ảnh hưởng tối thanh khoản của chỉ số. Giao dịch cổ phiếu để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.
Vui lòng xem các danh mục hàng hóa, chỉ số có thể giao dịch cũng như điều kiện giao dịch dưới đây.

Symbol As low as Margin Requirement Trading Hours (Server Time)
Monday to Friday
Spot Equity Indices
EU50Cash 15 2% 9:05-22:55
JPY225Cash 5 1% 3:00-9:20,10:20-20:50
US30Cash 2 1% 9:05-22:55
FRA40Cash 150 1% 9:05-22:55
AUS200Cash 250 2% 3:00-9:20,10:20-20:50
GER30Cash 150 1% 9:05-22:55
NETH25Cash 110 2% 9:05-22:56
Spain35Cash 800 2% 10:05-20:55
UK100Cash 140 1% 9:05-22:55
US100Cash 140 1% 9:05-22:55
US500Cash 90 1% 9:05-22:55
SWE30Cash 400 2% 10:00-18:30
Swiss20Cash 200 1% 9:05-22:55
HK50Cash 1200 2% 4:15-17:30
UK250Cash 4500 1% 10:00-18:30
Italy40Cash 10 3% 10:00-21:30
Spot Energy Commodities
WTICash 3 2% 01:00-24:00
BRENTCash 4 2% 03:00-01:00
NAT.GASCash 4 2% 01:00-24:00
Name Swap Long Swap Short
US100Cash
US Nasdaq100 Spot Index CFD
-0.204 -0.064
US30Cash
US Dow Jones 30 Spot Index CFD
-0.768 -0.243
US500Cash
US S&P500 Spot Index CFD
-0.091 -0.029
EU50Cash
Euro Stoxx 50 Spot Index CFD
-0.053 -0.113
FRA40Cash
France CAC40 Spot Index CFD
-0.38 -0.49
GER30Cash
Germany 30 (DAX) Spot Index CFD
-1.15 -1.25
NETH25Cash
Netherlands 25 Spot Index CFD
-0.008 -0.017
Spain35Cash
Spain 35 Spot Index CFD
-0.156 -0.331
Swiss20Cash
Swiss 20 Spot Index CFD
-0.41 -0.91
UK100Cash
FTSE 100 Spot Index CFD
-0.45 -0.35
AUS200Cash
Australia 200 Spot Index CFD
-0.182 -0.093
HK50Cash
Hong Kong 50 Spot Index CFD
-0.848 -0.467
JP225Cash
Japan 225 Spot Index CFD
-1.97 -2.29
PORT20Cash
Portugal 20 Spot Index CFD
-0.081 -0.172
SWE30Cash
Sweden 30
-0.38 -0.49
UK250Cash
FTSE 250 Spot Index CFD
-1.2 -1
Italy40Cash
Italy 40 Spot Index CFD
-0.715 -1.192
BRENTCash
Brent Crude Oil Spot
-9 -39
WTICash
WTI Oil Spot
-25 -28
NAT.GASCash
Natural Gas Spot
-37 -5
Symbol Name Minimum Price Fluctuation Size of 1 lot Value on 1 Lot per Index point Minimum Contract Size Minimum Step For Increasing Contract Size
Spot Equity Indices
US100Cash US Nasdaq100 Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 USD 1 1
US30Cash US Dow Jones 30 Spot Index CFD 1 1 X index 1 USD 1 1
US500Cash US S&P500 Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 USD 1 1
EU50Cash Euro Stoxx 50 Spot Index CFD 0.1 1 X index 1 EUR 1 1
FRA40Cash France CAC40 Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 EUR 1 1
GER30Cash Germany 30 (DAX) Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 EUR 1 1
NETH25Cash Netherlands 25 Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 EUR 1 1
Spain35Cash Spain 35 Spot Index CFD 1 1 X index 1 EUR 1 1
Swiss20Cash Swiss 20 Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 CHF 1 1
UK100Cash FTSE 100 Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 GBP 1 1
AUS200Cash Australia 200 Spot Index CFD 0.01 1 X index 1 AUD 1 1
HK50Cash Hong Kong 50 Spot Index CFD 0.5 1 X index 1 HKD 1 1
JP225Cash Japan 225 Spot Index CFD 1 1 X index 1 USD 1 1
PORT20Cash Portugal 20 Spot Index CFD 0.1 1 X index 1 EUR 1 1
SWE30Cash Sweeden 30 0.01 1 X index 1 USD 1 1
UK250Cash FTSE 250 Spot Index CFD 0 1 X index 1 GBP 1 1
Italy40Cash Italy 40 Spot Index CFD 1 1 X index 1 EUR 1 1
Spot Energy Commodities
BRENTCash Brent Crude Oil Spot 0.01 1,000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
WTICash WTI Oil Spot 0.01 1,000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
NAT.GASCash Natural Gas Spot 0.001 10,000 MMBtu 10 USD 0.01 0.01
Symbol As low as Margin Requirement Trading Hours (Server Time)
Monday to Friday
Spot Equity Indices
EU50Cash 15 2% 09:00-23:00
JPY225Cash 5 1% 01:05-00:00
US30Cash 2 1% 01:05-00:00
FRA40Cash 150 1% 09:05-23:00
AUS200Cash 250 2% 10:05-00:00
GER30Cash 150 1% 09:05-23:00
NETH25Cash 110 2% 10:00-18:30
Spain35Cash 800 2% 10:00-21:00
UK100Cash 140 1% 09:05-21:00
US100Cash 140 1% 01:05-00:00
US500Cash 90 1% 01:05-00:00
SWE30Cash 400 2% 10:00-18:30
Swiss20Cash 200 1% 09:05-22:55
HK50Cash 1200 2% 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00
UK250Cash 4500 1% 10:00-18:30
Italy40Cash 10 3% 10:00-21:30
Spot Energy Commodities
WTICash 3 2% 01:00-24:00
BRENTCash 4 2% 03:00-01:00
NAT.GASCash 4 2% 01:00-24:00