FXSuit cung cấp dịch vụ giao dịch CFDs cho các kim loại quý (XAU, XAG) với spread tốt nhất thị trường. Giao dịch kim loại quý được thực hiện tương tự như ngoại hối, kinh doanh tiền tệ mà các nhà đầu tư có thể tận dụng khả năng giao dịch ngắn và dài hạn theo diễn biến giá các loại kim loại quý. Không có thị trường tập trung cho giao dịch vàng, bạc do đó giao dịch có thể được thực hiện 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Giao dịch vàng, bạc và tận dụng lợi thế biến động của các kim loại này để đầu tư có lợi nhuận.

Symbol Minimum Spread1 Typical Average Spread1
XAGEUR
Spot Silver - EUR
0.04 0.05
XAGUSD
Spot Silver - USD
0.04 0.05
XAUEUR
Spot Gold - EUR
0.5 0.6
XAUUSD
Spot Gold - USD
0.5 0.5
XPTUSD
Spot Platinum - USD
4 4
XPDUSD
Spot Palladium - USD
4.5 4.5

Các chú thích:

  • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%). Không áp dụng phí hoa hồng.
  • Giao dịch diễn ra từ 1 giờ đến 24 giờ thời gian máy chủ từ thứ Hai cho đến thứ Sáu. Giờ máy chủ là GMT+2 (GMT + 3 áp dụng cho giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày/giờ mùa hè)
Symbol LONG 2 SHORT2
XAUUSD
Spot Gold - USD
-9.51 -2.94
XAUEUR
Spot Gold - EUR
-26.84 -18.81
XAGUSD
Spot Silver - USD
-9.5 1.85
XAGEUR
Spot Silver - EUR
-13.55 -3.29
XPTUSD
Spot Platinum - USD
-13.5 -13.29
XPDUSD
Spot Palladium - USD
-23.85 -97

Giá trị phí qua đêm phụ thuộc chủ yếu vào cấp độ của các tỷ lệ lãi suất cũng như phí của công ty áp dụng cho việc giữ các giao dịch mở qua đêm. Phí qua đêm này được chuyển đổi tự động theo tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng. Hoạt động đó được tiến hành vào lúc 23 giờ 59 phút (giờ máy chủ) và có thể trong vài phút.
Các chú thích:

  • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%).
  • Không áp dụng phí hoa hồng.
  • Giao dịch diễn ra từ 1 giờ đến 24 giờ thời gian máy chủ từ thứ Hai cho đến thứ Sáu. Giờ máy chủ là GMT+2 (GMT + 3 áp dụng cho giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày/giờ mùa hè)

Symbol Minimum Lot Size Minimum Price Fluctuation (Tick) Size of 1 Lot Used Margin Per 1 Lot
XAGEUR
Spot Silver - EUR
0.01 0.01 5000 oz 1% X 5000 X Silver Mkt Price (in EUR)
XAGUSD
Spot Silver - USD
0.01 0.01 5000 oz 1% X 5000 X Silver Mkt Price (in USD)
XAUEUR
Spot Gold - EUR
0.01 0.01 100 oz 1% X 100 X Gold Mkt Price (in EUR)
XAUUSD
Spot Gold - USD
0.01 0.01 100 oz 1% X 100 X Gold Mkt Price (in USD)
XPTUSD
Spot Platinum - USD
0.01 0.01 50 Troy Oz 2% X 50 X PT Mkt Price
XPDUSD
Spot Palladium - USD
0.01 0.01 100 Troy Oz 2% X 100 X PD Mkt Price

Các chú thích:

  • Các điều kiện cần thiết của tiền ký quỹ bằng không cho việc mở một giao dịch đã được bảo đảm và được miễn tiền ký quỹ là hoàn toàn xác thực (Tỷ lệ ký quỹ > 100%).
  • Không áp dụng phí hoa hồng.
  • Giao dịch diễn ra từ 1 giờ đến 24 giờ thời gian máy chủ từ thứ Hai cho đến thứ Sáu. Giờ máy chủ là GMT+2 (GMT + 3 áp dụng cho giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày/giờ mùa hè)